Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Osmá planeta

1. Označte, zda jste slyšeli či využíváte níže uvedené nabídkové výchovné programy.

Apollónovy hry

Pentatlon

Mláďátka a Zvířátka

Oáza

Slyšel/a jsem o nich

Pionýrské tábornické oddíly

2. Zaškrtněte v níže uvedené tabulce způsob, jakým pracujete s novými výchovnými programy z cyklu Výpravy za poznáním.

A. Činnost


Nemám zájem

Využívám je

Život oddílu

Tajemství staré truhly

ROMAN

Putování se psem

Jiná odpověď:

Ještě jsem o nich neslyšel.

Slyšel jsem o nich, ale nevím, kde je získat.

Slyšel jsem o nich, ale nemám čas je studovat.

Mláďátka

a Zvířátka

Inspiruji se v nich, ale používám vlastní legendu.

Používám je příležitostně.

Používám je pravidelně.

Putování

se psem

Tajemství

staré truhly

Osmá

planeta

3. Uveďte, z kolika procent se tyto skupiny podílejí na přípravě programů ve vašem oddíle (součet musí odpovídat 100%).

Vedoucí družin

%

Děti

Vedoucí

Instruktor

4. Zaškrtněte, co vás vedlo/vede k zařazování nových prvků do činnosti vašeho oddílu.

Ukázková dílna (např. na Kamínkách)

Materiální podpora

Představení činnosti v Mozaice

Možnost zapůjčení materiálu (např. na jiné PS či na KOP)

Osobní zkušenost někoho jiného

Zájem členů oddílu

Jiná odpověď:

5. Zaškrtněte, zda organizuje váš oddíl či PS nějakou aktivitu, do které se zapojuje širší veřejnost. Pokud ano, uveďte níže příklady.

Rodiny

Dospělí

Středoškolská mládež

Školáci

6. Zaškrtněte, pro jaké věkové kategorie připravujete svou činnost.

Předškoláci

Přítěží - důvod:

7. Zaškrtněte a zdůvodněte, proč si myslíte, že volnočasový klub na  vaší skupině je (by byl):

Přínosem - důvod:

8. Uveďte důvody, proč (podle vás) vzniká málo nových oddílů.

Sportovní

Technické

Turistické a tábornické

Přírodovědné

Kulturní a umělecké

9. Rozdělením 10 bodů určete preferenci oblastí činnosti ve vašem oddíle. Pokud se činnosti věnujete jen okrajově (např. za tábornický oddíl nelze považovat ten, který jezdí pouze na tábor) nebo vůbec, přidělte 0 bodů. 

10. Vyberte, kdy by vám vyhovovalo konání finále Pionýrské stezky.

Technické hry a stavebnice

PC

Papírové modely

Tablet

Chytrý telefon

11. Zaškrtněte (možnost více odpovědí), ve kterých oblastech byste se chtěli účastnit soutěže.

Modelářství

12. Zaškrtněte, zda má váš oddíl zájem o zapojení do některých za sportovních soutěží.

Vybíjená

Ringo

Florbal

Jiný sport:

Odbíjená, přehazovaná

Nemáme zájem o sport.

O Putovní pohár Zlaté růže

Jiné:

Ledová Praha

RESET

Pionýrský geocaching

13. Zaškrtněte (možno více odpovědí), do kterých pionýrských aktivit a soutěží se vaše PS zapojuje.

Soutěž etapových her

Pionýrská stezka

Pionýrský Sedmikvítek

14. Označte, zda je vaše PS ochotna organizovat nebo spoluorganizovat krajské kolo některé ze soutěží. U jednotlivých odpovědí uveďte příklady.

PS:

KOP: