Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

D. Pionýr

1. Nosíte oblečení nabízené v E-mošce? Pokud ne, vyberte z následujících možností:

Nevím o něm, neviděl/a jsem nabídku.

Nelíbí se mi.

Nemáme potřebu nosit pionýrské oblečení.

Máme vlastní oddílové/skupinové/táborové oblečení.

2. Je vaše oddílové/skupinové/táborové oblečení pionýrské?

3. Jaké pojetí nabídky pionýrských triček v E-mošce by vám vyhovovalo více?

4. I. Nosíte ve vaší pionýrské skupině následující oblečení?

a) pionýrská košile (zelená)

b) koshulka

c) pionýrská polokošile

a) pionýrská košile (zelená)

b) koshulka

c) pionýrská polokošile

II. Budete je chtít v budoucnu doobjednat?

5. Jaké oblečení byste uvítali v nabídce pionýrských oděvů (tzv. Pionýr Fashion), co vám dosud chybí? Doplňte i maximální cenu, kterou jste ochotni za oděv zaplatit. Do volných polí můžete uvést vlastní náměty.

Dítě

15+

Cena

Dítě

15+

Cena

Kalhoty

Plátěný klobouk

Softshellová bunda

Tílko

Šátek (tzv. tunel)

Čepice (kšiltovka)

Mikina (zelená - původní vzor)

Námět 4

Námět 5

Námět 3

Námět 2

Námět 1

6. Označte jednotící prvky, které vaše PS/oddíl využívá ve své činnosti:

znak, příp. logotyp

maskota

název

pozdrav

šátek

jednotné oblečení

další jednotící prvky (znak oddílu, nášivky a odznaky, domovenka)

Necítíme potřebu hlásit se k Pionýru.

Logo (vlaštovka) se nám na web nehodí graficky.

Hlouběji na webu to uvedené je (např. O nás, Kontakty apod.).

Nenapadlo nás to.

8. Pozná z vašich webových stránek rodič či veřejnost, že váš oddíl/PS patří k našemu spolku? Pokud není příslušnost k Pionýru z vašich stránek zřejmá, proč tomu tak je?

Máme obavu z názvu - nežádoucí asociace s Pionýrem před rokem 1989.

Jiný důvod:

7. Chybí vám průkaz člena Pionýra?

Využíváme jen na táborech.

9. Pionýrský pozdrav

Používáme, ale nevím, co symbolizuje.

Doporučuji vypustit z jednotících prvků.

Neznám, nepoužíváme ho.

Znám a vím, co vyjadřuje, ale nepoužíváme.

Využíváme v běžné činnosti oddílu a výchovně využíváme jeho symboliku.

Znám ze vzdělávací akce.

Je nadbytečný dokument, stačí Stanovy Pionýra.

Znám a aplikuji ve své činnosti.

10. Program Pionýra

Vím, že existuje, ale nevyužívám jej.

11. Co spojuje všechny členy a subjekty Pionýra? Přiděl 0-3 body jednotlivým možnostem podle důležitosti (0 - důležité, 3 - velmi důležité).

název

znak

obsah činnosti - programy

dobrovolnictví

systém soutěží a akcí

Ideály Pionýra

finance na činnost

tradice

možnost zapojení do různých projektů (72 hodin, ČDPR, ODT...) včetně mezinárodní činnosti

zastřešení vlastní činnosti, možnost rozvoje vlastních programů

je na úrovni republiky především servisem v materiální oblasti pro pobočné spolky.

má jasný a pro všechny přijatelný obsah činnosti, který využívá tradice i nové trendy.

nabízí rozmanitou činnost všem věkovým kategoriím.

umí hledat a nacházet inspiraci v jiných i mezinárodních organizacích podobného typu.

má ve vedoucích pozicích převahu mladých lidí.

se vyznačuje jednotnou propagací a důsledným využíváním jednotících prvků včetně oděvu.

se vyznačuje vysokou mírou volnosti pro jednotlivé pobočné spolky.

12. Moderní dětský spolek je ten, který (možno označit více odpovědí):

má jasně definovanou organizační strukturu vč. delegování rozhodovacích pravomocí a zodpovědnosti.

Jiné:

13. Popište, jak se děti podílejí na řízení vašeho oddílu/pionýrské skupiny:

14. Užíváte v oddíle/PS vlastní rituály? Například slib při přijímání nových členů.

Jaký:

PS:

KOP: