Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Celkový přehled aktivit na úrovni Pionýra

Na otázku zapojení do nich jste měli možnost odpovědět v jednotlivých částech dotazníku, zde prosíme uveďte, jak u vás hodnotíte celopionýrské aktivity z hlediska jejich přežitosti či naopak životnosti.

Vyberte tvrzení, které nejpřesněji vystihuje váš názor na jednotlivé aktivity. Případně připište náměty, jakým směrem se mají aktivity ubírat.

Kamínka

Koncert Děti dětem

Letní táborové školy

Ledová Praha

Parťáci

Pionýr Open

Opravdu dobrý tábor

Oáza

Republikové setkání (Pionýra/oddílů)

Sami o sobě

Zahrajte dobrovolníkům

Soutěž etapových her

Pionýrská stezka

Rekreační sporty - turnaje?

Pionýrský Sedmikvítek

Pionýrský geocaching

Zapojení do Českého dne proti rakovině*

Zdravá pionýrská krev

* Český den proti rakovině je oficiální název sbírky známé spíše jako Květinový den.

KOP:

PS: