Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Jak vidíte dnešní Pionýr a jeho vyhlídky do budoucna?

Využijme své přednosti a příležitosti, minimalizujme své nedostatky a hrozby. (Ano, je to analýza SWOT.)

 

Do každého rámečku napište jednu až dvě položky.

Silné stránky Pionýra

Slabé stránky Pionýra

Příležitosti pro Pionýr (i budoucí)

Hrozby pro Pionýr (i budoucí)

KOP:

PS/oddíl: