Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Vaše náměty

Shrnout, jaké zkušenosti máte na PS

Návrh cíle pro dlouhodobou vizi Pionýra (období 10 - 15 roků)

Návrh cíle pro střednědobou vizi Pionýra (období 5 roků)

Návrhy úkolů nebo opatření pro úroveň pionýrských skupin

Návrhy úkolů nebo opatření pro úroveň KOP

Návrhy úkolů nebo opatření pro úroveň Pionýra

PS:

Zpracoval/a::

Vyber jedno téma, kterého se náměty týkají: